10 ARSYET PSE JEZUSI NUK ËSHTË ZOT

1) Zoti nuk është i lindur, Ai ka ekzistuar përgjithmonë.

2) Nuk ka versete të qarta në Dhjatën e Vjetër apo te Re rreth karakteristikave “Hyjnore” të Profetit Isa (Jezus).

3) Bibla thotë që askush asnjëherë nuk e ka parë Zotin.

4) Krishterët e vjetër akoma ishin pjesë e Judaizimit. Jezusi do të ketë shkuar për të adhuruar Zotin.

5) Jezusi ka ngrënë dhe adhuruar. Zoti nuk ka kësi nevoja, ai është i Pavarur vetëvetiu.

6) Jezusi ka thënë që njohuria e Zotit është më e madhe se e tija atëherë kur është pyetur rreth Ditës së
Gjykimit.

7) Në Bibël, Jezusi qartë dhe në mënyrë të qartë deklaron që nuk është Zot..

8) Të thirresh djal i Zotit është e gjë e vogël në gjuhën hebraike dhe nuk ka kuptimin që ain ë të vërtetë është
djal i Zotit.

9) Zoti nuk ndryshon në natyrën e Tij. Ai nuk është lëndë ndryshimi, nuk ka uri, lodhje etj.

10) Jezusi nuk ka urdhëruar askend ta adhuroj atë.
Muslimanët besojnë se Jezusi (Paqja qoftë mbi të) sipas Kur’anit famëlartë është një i Dërguar i mrekullueshëm, i përulur dhe bujar i All-llahut të cilit i janë shpallur

Fjalët e Zotit për popullin e tij, popullin e
Israelit. Muslimanët nuk besojnë se Jezusi është Zot, e as që besojnë se ka ardhur në tokë në formë njeriu që
të vdiste për mëkatet tona dhe për të na pastruar nga mëkatet.
——————————————————-
Ithtarët e librit mos i polemizoni ndryshe (kurr i thirrni në fenë tuaj) vetëm ashtu si është më së miri, përveç
atyre që janë mizorë dhe thuajuni: “Ne i besuam asaj që na u zbrit dhe që u zbrit juve dhe se Zoti ynë dhe
Zoti juaj është një, dhe se ne i jemi dorëzuar Atij. – Kur’an [29:46]

Artikulli paraprakShkodran Mustafi rrëfen për Bild: Pse Islami është gjëja më e rëndësishme në jetën time
Artikulli vijuesSchaeuble thërret në krijimin e një “Islami gjerman”