57 Milion dollar për të nxitur Islamofobinë!

0
306

Është hapur një ueb faqe, ku mund të bëhen kërkime se si po organizohet dhe kush janë financuesit kryesor të Islamofobisë në Shtet e Bashkuara. Të dhënat që jepen aty janë aty se organizohet nga persona konkret, ku bartet dhe fushat e sulmit islamofobikë. Përfshihen njerëz, media dhe organizata.

 

Për më shumë detaje, shikoni ueb faqen : www.islamophobianetwork.com/

“>