6 shenjat e hipokritit kur fal namaz

0
1247

Ka thene imam Ibn Kajjim -Allahu e meshirofte-:

“Keto jane gjashte cilesi qe kane lidhje me namazin dhe jane prej shenjave te hipokrizise:
1- Dembelizmi dhe pertacia kur ngrihet per t’u falur.
2- Falja e namazit sa per ta pare njerezit.
3- Vonimi i namazit.
4- Falja e namazit me shume shpejtesi.
5- Permendja e pakte e Allahut ne namaz.
6- Mosfalja e namazit me xhemat.

Es Salatu ue hukmu tarikuha 1/173.