A ke besuar ndonjëherë ???

0
341

A ke besuar ndonjëherë ???

A ke besuar ndonjehere siç besoj nëna e Musait? Në kohën kur Faraoni kishte vendosur ti vriste të gjithë fëmijët meshkuj (që mos ti rrezikohet pushteti) ajo e qoj urdhëron në vend, fëmijën e saj, pemen e shpirtit të saj e hodhi në lumë, në lumin në të cilin nuk shpëtojnë as të rriturit.
E hodhi aty sepse besoj “palogjikshem” se shpëton dhe Ai shpetoj, Zoti e mbajti premtimin!.
A i ke besuar ndonjëherë asaj që urdhëron Zoti edhe nëse është kundër dëshirave tua, kundër dashurisë tënde, pervojes, logjikës tënde dhe ta hedhësh në lumë atë mëkat, atë dashuri tënden? A ke dëshmuar ndonjëherë besimin tënd kështu?

Ky mashkull i shpëtuar mrekullisht dhe i ngritur në pozitën e udhëheqësit mrekullisht besoj që Zoti është Ai që bënë zgjidhje nëse Atij i mbështetemi njejt si nëna e Tij u gjind në situat të pashpresë para detit dhe vdekjes që po i vinte nga Faraoni!
Musa paqja e Allahut qoftë me Te i ra me shkop detit dhe Zoti e hapi detin për te (thej ligjet fizike për të dashurin e Tij). I hapi udhë aty ku s’kishte!!!
A ke përdor ti i dashur besimtar ndonjëherë shkopin tënd për të hap i njejti Allah rruge?
A ke përdorë “shkopin” e namazit të natës?
Shkopin e sabrit për Allah?
Shkopin e teuekulit?
shkopin e sadakas?
shkopin e sinqeritetit e nënshtrueshmëris ndaj Allahut?
Perdori o i uruar e mos perdor ankesat ndaj njerëzve, vetëm Allahut mbështetju dhe drejtoja hallin tënd e rrugët do të hapen me lejen e Tij për gjith të sinqertit!

Përktheu B. M