Ata (dhënje)

0
303

Ata (arab.): I referohet një donacioni ose ndonjë granti (dhënje).