Beogradi në kohën e Perandorisë Osmane e mbushur me Xhamia

0
750

Beogradi në kohën e Perandorisë Osmane e mbushur me Xhamia nga shqiptarët, pamje nga viti 1600.

Ja pse shërbimet sllave në këtë shekull kanë bërë propagandë kundër Perandorisë Osmane përmes historisë tek shqiptarët sepse shqiptarët sëbashku me Perandorinë Osmane kanë arritur që të ia mbushin Beogradin me Xhamia dhe të e pushtojnë atë. Për këtë arsye është bërë propagandë kriminale kundër Perandorisë Osmane, vetëm e vetëm që të krijojnë një hendek mes shqiptarëve dhe Perandorisë Osmane se kinse ishin armiq të njëra tjetrës.