Para kufomës së Faraonit

0
Dr. Aid el Karni Para pak ditësh vizitova muzeun kombëtar në Kajro dhe pashë të ashtuquajturin Faraon, që shtypi, tiranizoi, mëkatoi dhe e kaloi cakun,...

Arësyeja kryesore pse Turqia nuk pranohet në BE

0
Aktualisht, Truqia ka arritur numrin e popullsisë në 79,902,759 (gati 80 milion) dhe në parlamentin e evropës do ti takonin 96 deputet, po aq...