Sunday, September 19, 2021

Si u lirua Nexhmedin Arbakani nga burgu pas letrës së Shejh Bin Bazit?

0
Shejhu i nderuar Sad Elutejbi, tregon se shejhu i tij Abdullah El Ku-ud (Allahu e mëshiroftë), ka thënë:"Një ditë, më telefonoi Shejh Bin Bazi...

MEHMET AKIF ERSOJ – Personalitet Shqiptaro Turk

0
MEHMET AKIF ERSOJ Personalitet Shqiptaro Turk Ndër shqiptarët që kanë bërë emër në fushën e letrave në Perandorinë Osmane, është edhe Mehmet Akif Ersioj, me origjinë...

Heroi mysliman Indian në luftën çlirimtare të Turqisë

0
Gjatë ditëve të trazueshme të Luftës për Pavarësinë e Turqisë e cila pasoi humbjen e Perandorisë Osmane gjatë Luftës së Parë Botërore, një indian...

Et-Tirmidhi

0
Imam Et-Tirmidhi       Emri i plotë i tij: Quhet Muhammed ibën Isa ibën Sevre ibën Musa ibën Dahhak, Ebu Isa Es-Sulemi El...

Hoxhë Kadri Prishtina 1878-1925

0
Hoxhë Kadri Prishtina (Kadri Lutfullah Halimi)1878-1925 Ministri i Drejtësisë që u akuzua për rivendosjen e SHERIATIT në drejtësinë shqiptare  “Kërkimi i s‘vërtetës është e drejt e...

HAFIZ SALI HYLJA (SALI EFENDIU I VOGEL) (1820-1900)

0
HAFIZ SALI HYLJA (SALI EFENDIU I VOGEL) (1820-1900) Në mungesë të të dhënave të gjëra e të plota, figura e S. Hylos mund të vlerësohet kryesisht në...

MEHMET AKIF ERSOJ

0
MEHMET AKIF ERSOJ Ndër shqiptarët që kanë bërë emër në fushën e letrave në Perandorinë Osmane, është edhe Mehmet Akif Ersioj, me origjinë nga...

Ibn Hazm El-Endelusi (994 – 1064)

0
Emri i plotë i Ibn Hazmit është Ebu Muhammed Ali ibn Ahmed Ibn Seid Ibn Hazm el-Kurtubi. Ka qenë personalitet i gjithanshëm islam dhe...

Imam Buhariu

0
Imam Buhariu Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm All-llahut subhanehu ue teala, Dhuruesit të gjitha të mirave, paqa dhe mëshira e Tij qoftë mbi...

HAFIZ YMER SHEMSIU – Prishtinë 1895 – Sazli 1945

0
HAFIZ YMER SHEMSIU Prishtinë 1895 - Sazli 1945 Pinjoll i një familjeje intelektuale hafizësh dhe haxhijsh, Ymer Shemsiu ndoqi mësimet e mesme fillimisht në medresenë e...