Çfarë është Vanguardizmi?

Vanguardism është një strategji e krijuar nga Vladimir Lenin

Përkrahësit e socializmit ndjekin disa ide të Vladimir Leninit, sidomos idetë e tij në pararojë. Sipas idesë së një partie pararojë, socialistët duhet të organizohen në bazë të parimeve të centralizmit demokratik me qëllim që të fitojnë një ndikim të konsiderueshëm në luftën e klasës. Individët që e konsiderojnë veten si elitë formojnë një organizatë që do t’i ndihmojë ata të tërheqin më shumë njerëz të klasës punëtore dhe individë financiarisht të qëndrueshëm, me qëllimin kryesor për të luftuar armiqtë dhe shkollat ​​e tyre të mendimit. Partia është rreptësisht e centralizuar dhe anëtarët pritet të jenë të bashkuar në të gjitha frontet dhe të flasin me një zë. Vanguards pastaj përpiqen të vënë organizatat e tyre në qendër të një lëvizje revolucionare, duke e bërë atë më të popullarizuar në mesin e mbështetësve të saj.Kumti.com

Partia Politike Vanguard
Lenini, i cili ishte udhëheqësi i parë i bolshevikëve, doli me termin “pararojë”. Ai argumentoi se një parti pararoja ishte një pasuri që mund të përdoret për të arritur revolucionin komunist nëpërmjet një partie praktike dhe udhëheqjes politike. Qëllimi kryesor i partisë pararojë është të vendosë një formë diktatoriale të udhëheqjes e cila duhet të sponsorizohet nga klasa punëtore dhe nga anëtari financiarisht i qëndrueshëm në shoqëri. Socializmi është bërë i mundur për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme në klasën punëtore.

Në çerekun e parë të shekullit të 20-të, Lenini, një filozof rus argumentoi se partia pararojë do të ishte pionieri i revolucionit për të përmbysur qeverinë cariste dhe më pas të transferonte fuqinë legjislative të qeverisë tek anëtarët e klasës punëtore të partisë. Ekziston një parti pararojë për dy arsye kryesore. Së pari, është mbrojtja e anëtarëve nga ndikimi i jashtëm si dhe avancimi i koncepteve të tij. Së dyti, është edukimi i anëtarëve të rinj mbi parimet e avangardizmit për t’i pastruar ata nga vetëdija individuale dhe për të futur “vetëdijen e klasës” në to.

A janë efektive partitë pararojë?
Partitë pararojë nuk janë efektive si agjentë të ndryshimit revolucionar. Megjithatë, paragjykimet janë efektive dhe efikase në disa gjëra duke përfshirë riprodhimin e hierarkisë në një lëvizje revolucionare. Partia është e efektshme në prodhimin e një regjimi burokratik brenda lëvizjes aktuale shoqërore dhe lëvizjeve të ardhshme revolucionare që mund të formohen. Pasi në pushtet, partia pararojë formon shoqërinë në imazhin e vet. Partitë pararojë në përgjithësi janë anti-shoqërore, sepse pa partinë, revolucioni nuk do të ishte i mundur. Roli i partisë është të futësh politikën socialiste në klasën punëtore që nuk është në gjendje t’i zhvillojë ato vetë.

Kufizimet e Vanguardizmit
Vanguards konsiderohet të jetë anti-social, ndoshta për shkak të ligjeve që Lenini u imponoi atyre. Lenini e kishte thënë qartë se pa një parti radikale, asnjë revolucion nuk është i mundur. Implikimi është se klasa punëtore nuk mund të punojë në mënyrë të pavarur dhe të çlirohet nga përpjekjet e veta. Kjo është më së shumti për shkak se klasa punëtore nuk mund të zhvillojë në mënyrë të pavarur ligjet dhe teorinë e vet politike. Dështimi për të zhvilluar ligjet e veta politike dhe teoritë çon në dështimin për të transformuar shoqërinë në pothuajse të gjitha aspektet. Pa revolucionet dhe lëvizjet radikale për të siguruar klasën punëtore me ide socialiste dhe pararojë, atëherë transformimi që po kërkon lëvizja është pothuajse e pamundur për t’u arritur. Vanguards rrallë përmbushin shpresat dhe aspiratat e mbështetësve të tyre. Partitë janë të prirura për ndarjen, si dhe luajnë një rol negativ në luftën shoqërore./Kumti.com

Artikulli paraprakSi të bëni brum për pica (Video)
Artikulli vijuesPushtimi i Kuvajtit nga Iraku