Cili është ligji për konservimin e masës?

Ligji i Ruajtjes së Mases është një koncept themelor në kimi

Ligji i Ruajtjes së Meshës është parimi që pohon se as transformimi fizik as reaksionet kimike nuk krijojnë ose shkatërrojnë masën në një sistem të izoluar. Sipas këtij parimi, reaguesit dhe produktet në një reagim kimik duhet të kenë masa të barabarta. Prandaj, shuma e masave të dylli dhe oksigjenit (reagentët) në një reaksion kimik duhet të jetë i barabartë me sasinë e masave të oksidit të karbonit (IV) dhe ujit (produkteve). Ligji i Ruajtjes së Meshës është thelbësor në llogaritjet që përfshijnë përcaktimin e masave të panjohura të reagentëve dhe produkteve në çdo reaksion të dhënë kimik.

Historia e Ligjit për Ruajtjen e mases

Ligji i Ruajtjes së Mases erdhi nga propozimi i një grek të lashtë që sasia totale e materies në univers nuk ndryshon. Në vitin 1789, Antoine Lavoisier e quajti Ligjin e Konservimit të Mases si parim jetik në fizikë. Ajnshtajni më vonë ndryshoi këtë ligj duke përfshirë energjinë në përshkrimin e tij. Sipas Ajnshtajnit, ligji u bë Ligji i Konservimit të Energjisë në masë, ku thuhet se masa dhe energjia totale nuk ndryshojnë në asnjë sistem të caktuar. Nga ky parim, energjia dhe masa mund të konvertohen nga njëri në tjetrin. Megjithatë, për shkak se konsumi i energjisë ose prodhimi në reaksionet e zakonshme kimike përbën një sasi të papërfillshme të masës, Ligji i Konservimit të mases është ende një koncept themelor në kimisë.

Reaksionet Kimike dhe Ligji i Konservimit të Mases
Ligji i Ruajtjes së Mases siguron vizualizim se reaksionet kimike përfshijnë riorganizimin e atomeve dhe lidhjet e reagentëve me aranzhimet e ndryshme në produktet. Kështu, numri i atomeve në proces nuk ndryshon. Përveç kësaj, atomet e një çështjeje të caktuar janë identike; prandaj, ristrukturimi i tyre nuk do të ndryshonte masën e çështjes. Vizualizimi është një supozim thelbësor në përfaqësimin e reaksioneve kimike duke përdorur ekuacione të ekuilibruara kimike.

Në këto ekuacione, elementët e përfshirë në reagim kanë një numër të barabartë molesh në anën e majtë dhe anën e djathtë të ekuacionit. Prandaj, do të ishte në gjendje të përcaktojë sasinë e çdo substance që kërkohet për të prodhuar një sasi të specifikuar të një produkti. Përveç kësaj, Ligji i Ruajtjes së Mases është thelbësor në përcaktimin e masave të gazeve në reaksionet kimike pasi që ato nuk mund të maten në shumicën e rasteve. Prandaj, në një reagim që përfshin të ngurta, të lëngshme ose gazra si produkte ose reagues, duke ditur se masat e ndihmave të ngurta dhe të lëngëta ndihmojnë në përcaktimin e masës së gazit pasi masa e mbetur është caktuar vetëm për të.

Një shembull real-jetës
Një skenar tipik që përfshin përdorimin e Ligjit të Konservimit të Mases është shkrirja e një kubike akulli dhjetë gram gjatë një dite të nxehtë. Kubi i akullit do të ndryshonte shtetet e tij nga ngurta në lëng dhe më në fund do të bëhej avull. Masa e kontejnerit që mbajti kubin e akullit do të mbetet konstante dhe masa e ujit në atë sistem nuk do të ndryshojë edhe pasi të avullon plotësisht./Kumti.com

Artikulli paraprakSi e mori emrin Oqeani Atlantik?
Artikulli vijuesÇfarë është Sovraniteti Popullor?