Çka është ÇEKU

0
687

Urdhër me shkrim i lëshuar nga një palë (lëshuesi i çekut) për palën tjetër( përfituesi i çekut, që zakonisht është një bankë), nëpërmjet të cilit i kërkohet bankës të paguajë një shumë të përcaktuar me paraqitjen e lëshuesit ose të një pale të tretë të përcaktuar nga lëshuesi./Kumti.com