Çka është cikli i varfërisë?

Në ciklin e varfërisë një numër faktorësh dhe ngjarjesh fillojnë dhe futin një person ose persona në varfëri për një kohë të gjatë.

Kuptimi i varfërisë duket i drejtpërdrejtë nga disa përkufizime të përbashkëta, por, në realitet, është e ndërlikuar kur disa faktorë futen në kontekst. Domethënia e përbashkët e termit varfëri nuk ka të holla të mjaftueshme për të plotësuar nevojat themelore të përditshme si ushqimi, strehimi, uji ose veshja. Ajo që është e qartë është se në pothuajse të gjitha vendet e botës ka varfëri, megjithatë, në disa raste si në vendet në zhvillim, varfëria është ekstreme, e përhapur dhe intensive. Banka Botërore përcakton një situatë të skajshme të varfërisë që ka më pak se $ 1 në ditë. Në ciklin e varfërisë, nganjëherë i referuar si një cikël vicioz i varfërisë ose kurthit të varfërisë, një numër faktorësh dhe ngjarjesh fillojnë dhe futin një person ose persona në varfëri për një kohë të gjatë deri në aplikimin e ndërhyrjeve të duhura.Kumti.com

Si ndodh cikli i varfërisë
Në ciklin e varfërisë, familjet mbeten të varfëra për tre ose më shumë breza për shkak të një numri faktorësh. Për shkak të pritshmërisë së shkurtër të jetës midis ekstremisht të varfërve, cikli i varfërisë zgjat shumë kohë që brezi i vjetër nuk jeton për të ndikuar pozitivisht në vlerat ekonomike apo shoqërore tek brezi i ri, në mënyrë që të dalin nga varfëria. Për një të porsalindur, varfëria fillon në lindje dhe, nëse ai ose ajo mbijeton, rritet kequshqyer dhe shpesh i sëmurë, pasi nënat e tyre nuk mund të përballojnë një mënyrë jetese më të mirë. Ky cikël vazhdon ndërsa fëmijët bëhen të rritur të varfër, të cilët krijojnë fëmijë të varfër. Cikli i varfërisë ka tregues të dallueshëm si më pak ushqim, më pak ujë, shëndet të dobët, analfabetizëm, kanalizime të dobëta, mungesë të mundësive dhe të ardhura të ulëta, ndër faktorët e tjerë.

Kultura e varfërisë
Kultura e teorisë së varfërisë përpiqet të japë një shpjegim se çfarë është me të vërtetë cikli i varfërisë. Kjo shkollë mendimi sugjeron që njerëzit e varfër kanë kulturë dhe norma specifike të ndryshme nga ato të njerëzve që nuk janë të varfër. Ashtu si në ciklin e varfërisë, kultura e teorisë së varfërisë shpjegon se kur rritet në një sfond të dobët, ai vetëm mëson stilin e jetës dhe praktikën e të varfërve dhe kështu ka gjasa të mbetet i varfër. Teoria shpjegon se jetesa në zona të varfra e bën një të brendshëm dhe besoj në një të ardhme të pashpresë dhe prandaj as nuk përpiqet të dalë nga varfëria, madje edhe me programet e zhvillimit. Megjithatë, kjo teori është ballafaquar me kritikët duke përfshirë natyrën politike të varfërisë kur regjimet injorojnë një pjesë të shoqërisë.

Thyerja e ciklit
Asnjëherë më parë përpjekjet e agjencive humanitare globale, qeverive kombëtare dhe individëve nuk janë dedikuar për t’i dhënë fund varfërisë së skajshme dhe urisë sesa sot. Nga angazhimet globale si Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZHM-ve) drejt Objektivave të Zhvillimit Social (SDG), agjencitë, qeveritë dhe qytetarët në botën e zhvilluar vazhdimisht angazhojnë burime për t’i dhënë fund ciklit të varfërisë në botën në zhvillim. Ata drejtojnë përpjekjet e tyre drejt ndërhyrjeve të ndryshme si rritja e mundësive në arsim dhe të ardhura, duke siguruar akses në objektet shëndetësore, të ardhurat, ujin dhe format e tjera të infrastrukturës. Edhe pse progresi nuk është aq i shpejtë sa duhet, statistikat tregojnë se ka një nivel zhvillimi. Qeveritë në fjalët e zhvillimit janë gjithashtu të angazhuar për të siguruar një mjedis të përshtatshëm për prosperitet dhe të jenë përgjegjës për ndihmën që ata marrin. Me një qasje kaq të përmirësuar në burimet socio-ekonomike, njerëzit e varfër kanë mundësinë për t’i shpëtuar ciklit të varfërisë dhe për të përcaktuar një të ardhme të ndryshme për veten dhe familjet e tyre.Kumti.com

Artikulli paraprakÇfarë është komuniteti?
Artikulli vijuesRevolucioni dixhital?