Çfarë është komuniteti?

Një komunitet është më shumë se një grup njerëzish që jetojnë në të njëjtin vend në të njëjtën kohë.

Një komunitet përbëhet nga një grup njerëzish që jetojnë ose punojnë së bashku në një zonë. Njerëzit që i përkasin një komuniteti të caktuar mund të marrin pjesë në të njëjtat institucione arsimore, të ndajnë aktivitetet dhe të blejnë mallra nga dyqanet e njëjta. Edhe pse njerëzit e përfshirë në bashkësi më të mëdha nuk mund të vizitojnë të njëjtin vend gjatë gjithë kohës, ata mund të besojnë ose të pëlqejnë gjëra të ngjashme. Ekziston edhe bashkëpunim në komunitete pasi njerëzit ofrojnë ndihmë njëri-tjetrit. Termi komuniteti bazohet në Komunet e vjetra franceze që rrjedhin nga komunitetet latine.Kumti.com

Përshkrim
Një komunitet i bashkon njerëzit që kanë disa aspekte të përbashkëta, duke përfshirë vlerat, normat dhe fenë. Komunitetet ose mund të ndajnë një hapësirë ​​fizike që gjendet në një territor të caktuar gjeografik, si një lagje, fshat, komb ose një hapësirë ​​virtuale nëpërmjet platformave të komunikimit. Marrëdhëniet afatgjata të formuara jashtë rrënjëve gjenealogjike krijojnë gjithashtu një ndjenjë të komunitetit. Njerëzit njohin lidhjet e tilla si pjesë integrale të praktikës, identitetit dhe përgjegjësive të tyre në institucione të tilla shoqërore si shoqëria, shtëpia, qeveria dhe familja. Shumica e komuniteteve zakonisht janë të vogla në aspektin e lidhjeve sociale personale edhe pse mund të jenë përkatësi të grupeve të mëdha duke përfshirë komunitetet ndërkombëtare dhe virtuale.

Karakteristikat
Komunitetet njihen nga shumë elementë të ndryshëm. Një komunitet sillet rreth njerëzve dhe është ndërtuar mbi një grup marrëdhëniesh ndërmjet individëve dhe ndjenjave. Pjesëmarrësit e një komuniteti kanë një ndjenjë sigurie, besimi dhe përkatësie. Njerëzit marrin pjesë në komunitete të ndryshme bazuar në gjininë, moshën, lagjen, vendin, besimin, hobi, politikën, përkatësinë etnike, orientimin seksual dhe racën. Komunitetet gjithashtu kanë institucione formale dhe joformale. Institucionet si shkollat, zbatimi i ligjit, organizatat fetare dhe qeveria përmbushin disa nga nevojat e komuniteteve. Organizatat e kreditit dhe të shpëtimit, këshillat e pleqve dhe klubet e kopshtarisë janë disa nga institucionet joformale. Pjesëmarrësit në një komunitet kanë ngjashmëri në zakonet, gjuhën, kulturën dhe traditat. Komunitetet janë të mbivendosur brenda komuniteteve të tjera. Një lagje, për shembull, mund të ketë bashkësi të tjera që rrotullohen rreth etnive, racës, moshës dhe interesave ekonomike. Komunitetet gjithashtu organizohen ndryshe për shembull, emigrantët në një destinacion të ri mund të formojnë një komunitet.

Llojet
Janë identifikuar lloje të ndryshme të komuniteteve. Komunitetet gjeografike i referohen atyre komuniteteve që ndajnë hapësirën fizike dhe pjesëmarrësit kështu lidhen me njëri-tjetrin për shkak të afërsisë dhe jo qëllimit. Njerëzit në bashkësi të tilla duhet të kenë një ndjenjë përkatësie dhe të ndajnë së paku disa vlera për ta që të jenë bashkësi punuese. Komunitetet e interesave lindin aty ku pjesëmarrësit me dëshirë zgjedhin të përfshihen në një komunitet që rrotullohet rreth interesave dhe shqetësimeve të përbashkëta. Komunitetet virtuale përfshijnë njerëzit që lidhin përmes mediave të komunikimit. Pjesëmarrësit në komunitetet online ndërveprojnë nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe diskutojnë shqetësime të ngjashme për periudha të gjata për krijimin e lidhjeve personale.

Zhvillimi i Komunitetit
Zhvillimi i komunitetit lidhet kryesisht me punën në komunitet dhe mund të përfshijë akterët, agjencitë qeveritare, fondacionet, OJQ-të dhe universitetet. Këto organizata zbatojnë programe që synojnë të avancojnë gjendjen sociale të komuniteteve lokale, rajonale dhe madje edhe kombëtare. Organizimi ose ndërtimi i komunitetit i referohet përpjekjeve më themelore që fuqizojnë njerëzit dhe grupet ashtu që të sjellin ndryshime në shoqëritë e tyre duke pajisur ata me aftësi specifike. Aftësi të tilla u mundësojnë njerëzve të ndërtojnë pushtet politik duke krijuar grupe të mëdha shoqërore me një axhendë të përbashkët.Kumti.com

Artikulli paraprakKu është më vështirë të marrësh patentën e shoferit?
Artikulli vijuesÇka është cikli i varfërisë?