Çka është mbyllja e qeverisë

Në Shtetet e Bashkuara, një mbyllje e qeverisë mund të ndodhë nëse ka një mosmarrëveshje në buxhetet.

Përkufizimi i mbylljes së Qeverisë
Një mbyllje e qeverisë i referohet mbylljes së pjesshme të disa shërbimeve të qeverisë. Në politikat e Shteteve të Bashkuara, nëse një president nuk arrin të miratojë një ligj, dega ekzekutive duhet të hyjë në proces për të financuar agjencitë qeveritare dhe operacionet. Në shumicën e rasteve, termi mbyllja e qeverisë i referohet mbylljeve në nivel federal. Megjithatë, ka pasur shfaqje të mbylljeve në nivelin lokal dhe atë shtetëror të qeverisë.

Kur ndodhin ndërprerjet e qeverisë?
Baza kryesore e mbylljes së qeverisë është mosmarrëveshja në buxhetet. Operacionet e qeverisë mbështeten shumë në zbatimin e buxhetit dhe nëse ekzistojnë mangësi në financimin e buxhetit, mbyllja e qeverisë mund të jetë rezultat. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, pas miratimit të buxhetit aktual dhe ndarjeve buxhetore në vitin 1976, numri i boshllëqeve në financimin e buxhetit arrin deri në 18. Shtatë prej tyre kanë rezultuar në shlyerjen e punonjësve federalë, një situatë që korrespondon me mbylljen e qeverisë .

Gjatë administratës Reagan, ka pasur tri boshllëqe financimi dhe një mbyllje njëditore e qeverisë. Nën administrimin e George H. W. Bush, një mbyllje fundjavë ndodhi në vitin 1990. Mbyllja më e gjatë e qeverisë ndodhi në 1995 dhe 1996 nën administrimin e Clinton. Ajo zgjati 21 ditë.

Efektet e ndërprerjeve të qeverisë
Një nga pasojat e mbylljes së qeverisë është largimi i punonjësve federalë. Në shfaqjen e mbylljes së qeverisë, punonjësit e qeverisë do të kufizoheshin nga kontrollimi i emaileve të tyre nga shtëpitë e tyre. Ndalimi vjen nga kërkesa e disa agjencive që punonjësit duhet të kthejnë çdo pajisje elektronike që kishin marrë nga qeveria.

Mbylljet e qeverisë shkaktojnë papërshtatshmëri ekonomike për shkak të humbjes së besimit në tregun e punës dhe dëmtimit të PBB-së. Për shembull, gjatë mbylljes së qeverisë së Shteteve të Bashkuara të vitit 2013, ka pasur pagesa të vonuara për 1.3 milion punëtorë. Besimi në tregun e punës ka rënë për një muaj përpara se të shërohet. Efektet e tjera të mbylljeve të qeverisë përfshijnë mungesën e investimeve, shkatërrimin e studimeve shkencore dhe shpenzimet e shtyra të mirëmbajtjes. Baza primare e këtyre rezultateve është mungesa e mbështetjes së qeverisë që sektorët e ndikuar kërkojnë të jenë të suksesshme.

Përfundim
Mbylljet e qeverisë korrespondojnë me dështimin e qeverive federale ose lokale që ushtrojnë autoritetet e duhura në ofrimin e shërbimeve për subjektet e tyre. Mbylljet e qeverisë janë një sfidë ekonomike dhe ndikojnë negativisht në vend. Periudha e qeverisjes mund të jetë e shkurtër, por efektet që mund të sjellin mund të jenë më të rënda se sa pritej. Prandaj, qeveria duhet të jetë përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të buxhetit të vendit për të parandaluar shfaqjen e mbylljeve të qeverisë./Kumti.com

Artikulli paraprak“Blic” Putin e ka gati njohjen e Kosovës, nis ftohja Moskë-Beograd
Artikulli vijuesSi të ruani trurin nga dëmtimet