Çka janë gradat ushtarake?

Rangjet ushtarake diktojnë strukturën e një ushtrie.

Rradhët ushtarake përcaktojnë se kush i thotë asaj kujt, dhe kush ka autoritet se kush dhe përgjegjësia për çfarë. Kjo hierarki e autoritetit është universale me ndryshime të vogla të emrave dhe të shenjave nga një vend në tjetrin dhe nga një degë ushtarake në tjetrën. Agjencitë e sigurisë si policia kanë miratuar këtë sistem të rangimit. Zyrtari më i lartë në shumicën e vendeve është Presidenti, Kryeministri, Mbreti ose Mbretëresha kryesisht me titull Komandanti në krye. Ushtritë e tjera kanë radhitje të larta si Marshalli i Fushës. Vendet në përgjithësi kanë adoptuar sistemin e rangjeve të mjeshtrit të tyre kolonial ose të profesionit.Kumti.com

Historia e Sistemit të Renditjes Ushtarake
Struktura e rangut brenda ushtarakëve gjurmohet përsëri në ushtritë mesjetare ku njësia bazë e ushtrisë e komanduar nga një kapiten ishte kompania. Ndërsa operacionet ushtarake u zgjeruan, nevoja për më shumë radhë u rrit dhe ushtritë u bënë komplekse. Amerikanët trashëguan sistemin e renditjes nga britanikët që kishin adoptuar të njëjtën gjë nga romakët. Midis shekujve 17 dhe 18, si kolonel dhe kapiten ishin radhët e ngjashme edhe pse me kalimin e kohës, kolonelët çuan më shumë regjente ndërsa kapitenët udhëheqën kompanitë. Në ushtritë e hershme, duke përfshirë SHBA nën George Washington, radhët e ndryshme mbanin uniforma të ndryshme. Ushtritë bënë shenjë dalluese për të dalluar gradat, pasi armiqtë mund të veçonin dhe eliminonin zyrtarët komandues duke parë uniformat e tyre. Me teknologji të përparuar dhe me nevoja të ndryshme ushtarake, vendet miratuan varietete të rangjeve. Dallimet e ndryshme dallohen në histori duke përfshirë simbolet e pendave, hekurudhave, rripave, shiritave, shiritave, gjykatave të armëve, shqiponjave, një lisi me lisi dhe bare mes tjerash dhe janë veshur në kapele, në gjoks, në gjoks, në bel, në dore, dhe armë për njohje më të lehtë.

Shembuj të rangjeve ushtarake
Konventa e Gjenevës kodifikoi radhët në tri kategori kryesore; oficerë të porositur, oficerë të paautorizuar (nënoficerë) dhe burra të regjistruar (radhët e tjera). Zyrtarët e komisioneve mbajnë poste komanduese dhe udhëheqëse dhe ndahen në katër nivele;

Gjeneralët, fluturuesit ose oficerët e ajrit
Zyrtarët në terren ose të lartë
Oficerë të kompanisë ose të rinj
Kadetë zyrtarë ose kadetë detare.

Gjeneralët, flamurin dhe komandantët e flutileve dhe skuadronëve që veprojnë për periudha të gjata kohore.

Gjeneralët përfshijnë gjeneralin, gjeneralin gjeneral, gjeneral major dhe gjeneral brigade. Zyrtarët e flamurit detar përfshijnë Admiralin, Zëvendës Admiralin, Admiralin e Pasëm, Komodorin (Kanada). Zyrtarët e ajrit në disa vende përfshijnë Shefin e Marshit të Ajrit, Marshallin e Ajrit, Zëvendësin e Marshallit të Ajrit dhe Komanduesin e Ajrit. Megjithatë, lejtnantët në përgjithësi e zëvendësojnë eprorët e tyre, megjithatë, kjo është në dukje kontradiktore për shkak se një gjeneral-lejtnant e zëvendëson gjeneralin, të dy në renditje më të lartë se gjenerali i madh, ndërsa në radhët e ulëta, një i moshuar i madh, një lejtnant.Një admiral komandon një flotë anijesh, e anijeve brenda flotës së admiralit. Admirali i pasëm komandon një kamion të shkëputur nga anijet e pasme. Brigadieri i Përgjithshëm urdhëron një brigadë të definuar si një njësi e përzier nga disa regjimente. Zyrtarët e terrenit komandojnë njësi që mund të operojnë në mënyrë të pavarur për periudha të shkurtra kohore si këmbësorët, batalionet, anijet luftarake dhe skuadrat ajrore. Zyrtarët në terren përfshijnë kolonelin, nënkolonelin, majorin, kapitenin dhe nëntogun plus komandantin e krahut dhe kreun e skuadrës në disa forca ajrore.

Një Major është një ekspert taktik me eksperiencë, një oficer i stafit dhe zakonisht trajnon trupat ndërsa një Kapiten është kreu i një njësie ushtarake bazë të forcës, një kompanie ose një anijeje për Marinën. Oficerë të nivelit ose të rinj të kompanisë përbëjnë oficerë të rangut më të ulët, të udhëhequr nga njësitë më të vogla si Kapiten dhe Toger i një sinjal ose baterie të artilerisë ose Toger i Fluturimit, Zyrtari Pilot dhe Zyrtar Fluturues në disa forca ajrore. Kadetët zyrtarë, kadetët detarë ose oficerët e studentëve janë oficerë që i nënshtrohen trajnimeve, zakonisht një diplomë katërvjeçare me bazë ushtarake, gjatë së cilës ata nuk posedojnë asnjë autoritet mbi ndonjë gradë, por pas kësaj ata bëhen oficerë të porositur. Zyrtarët e mandateve janë një gradë hibride e nënoficerëve të lartë të emëruar në bazë të përvojës dhe udhëheqjes. Personeli tjetër i regjistruar, nënoficerë si rreshterët dhe trupat e tyre me ushtrim të përjetshëm, kanë deleguar autoritetin nga oficerët e autorizuar për të mbikëqyrur radhët e tjera ose për të ndërmarrë disa detyra administrative. Rreshterët janë oficerë të stafit që kanë përvojë në komandimin e një skuadre si trupore. Zyrtarët e regjistruar ose radhët e tjera (OR) përbëjnë shumicën në ushtri duke përfshirë edhe gradat më të ulëta.transmeton Kumti

Gradat e tjera Ushtarake
Personeli mund të ketë zyra të përkohshme gjatë kohës së luftës dhe të kthehet në radhët e tyre normale pas kësaj. Zyrtarët ushtarakë mbajnë radhët e tyre më të larta pas një shkarkimi të nderuar, ndonjëherë duke shtuar fjalën “në pension”, ndërsa veteranët e luftës mbajnë radhët e tyre uniforme dhe më të larta.

Rëndësia e gradave ushtarake
Renditjet janë të rëndësishme në koordinimin ushtarak, komandën dhe logjistikën. Është interesante se kur ushtria sovjetike (1918-1935), Ushtria Çlirimtare Popullore Kineze (1965-1988) dhe Ushtria Shqiptare (1966-1991) shuanin sistemet ushtarake të rangimit, ata u përballën me probleme operacionale; komandën dhe kontrollin u bë kaotike se ata duhej të rivendosin renditjen. Rradhët e lehtësojnë vendimmarrjen dhe rrjedhën e informacionit brenda ushtarakëve, duke u mundësuar atyre që të dinë se kush bën çfarë, ku dhe si.Kumti.com

 

Artikulli paraprakHistoria e Lojërave Olimpike Dimërore
Artikulli vijues7 sekrete të errëta që firmat e mëdha nuk duan që ne ti marrim vesh