”Dhe foli atij (Firaunit) fjalë të buta…” [Sura TaHa, 44]

Një njeri ishte me Jahja b. Muadhin dhe recitoi ajetin :”Dhe foli atij (Firaunit) fjalë të buta…” [Sura TaHa, 44]

Jahja filloi të qaj. Ai pastaj tha,”:O Zot, nëse kjo është mëshira Jote dhe butësia me dikënd që tha ‘Unë jam zoti’, atëherë si do të jetë puna me dikënd që thotë se Ti je Zoti? Nëse kjo është mëshira dhe butësia Jote me dikën që tha : ‘Unë jam zoti juaj më i lartë! ’ [Sure al-Nazi’at: 24], atëherë si do të jetë puna me një njërin që thotë: “Lavdia i takon Allahut, të Madhërishmit”.

[Tefsir al-Baghawi, 1/27]

Artikulli paraprakDisa citate nga libri “Dituria rezulton veprën”
Artikulli vijuesPasqyra e dështimit/suksesit.