El-hisbah (sistem shtetëror i inspektimit të fairplay)

0
236
El-hisbah: Ky është një sistem shtetëror i inspektimit për të siguruar praktikat e drejta (fairplay) në treg. Ky term në kuptimin e përgjithshëm mund të përdoret edhe në kontrollimin e krimeve të vogla në rrugë.