Hima: (prona publike e cila është e …)

0
222
Hima: I referohet një prone publike e cila është e rezervuar për shfrytëzimin e një personi apo një grupi, duke mos përfshirë antarë të tjerë të shoqërisë.