Kapitali

0
320

Kapitali është vlera materiale (mjete prodhimi, para etj.) në duar të kapitalistëve, nga të cilat ata nxjerrin fitime, duke shfrytëzuar fuqinë punëtore me mëditje nëpërmjet përvetësimit të mbivlerës.[1]
Kapitali themelor – pauria filletare vlera në para
Kapitali industrial – pasuria e investuar, vlera materiale, mjete prodhimi
Kapitali monopolist – vlera materiale të fituara apo të rezetvuara për marrjen e monopolit në një segment, degë apo sistem ekonomik.
Kapitali i vdekur – pasuria që nuk qarkullon në ndonjë sistem ekonomik
Eksportimi i kapitalit – tërheqja e vlerave materiale nga një sistem ekonomik në një tjetër

Shprëndaje
Artikulli paraprakInvestimi
Artikulli vijuesRabati