Ëndrrat janë kapitali i të ngathtit…

0
329

“Ëndrrat janë kapitali i të ngathtit, derisa puna është kapitali i të fortit.”
Ekrem Avdiu