Gharari (pasiguria dhe paqartësia në transaksione)

0
246

Gharar: Ky nënkupton pasigurinë dhe paqartësinë në transaksione të cilat vijnë nga ngjarjet, ndodhia e së cilave është subjekt i shansit dhe si rezultat për palët transaksioni në kohën e kontraktimit nuk është e njohur.