Gharim: (Personi i cili është në borxh dhe …)

0
257
Gharim: Një person i cili është në borxh dhe nuk mund ta paguaj atë nga pasuria e tij.