Gjynahet largojnë engjëjt prej njeriut’

Gjynahet largojnë engjëjt prej njeriut’

Pasojë e gjynaheve është fakti se ato largojnë nga njeriu mikun e tij, krijesën më të dobishme për të, atë që e këshillon më tepër, afër të cilit është lumturia.

Ai është engjëlli i ngarkuar për ruajtjen e tij. Ato (gjynahet) i afrojnë atij armikun, krijesën më të përbetuar kundër tij, më të dëmshmen, sepse, nëse njeriu nuk i bindet Allahut, engjëlli largohet nga ai dhe afrohet Shejtani. Ai (engjëlli) mund të largohet shumë prej tij vetëm për shkak të një gënjeshtre.

(Ibn Kajjim el Xheuzije)

Artikulli paraprakA e di kur duhet të qash për veten?
Artikulli vijuesÇfarë duhet të bëjë ai që dëshiron të futet në Islam