Harami të shtyen të bësh haramin tjetër.

0
341

“Shumica e dërrmuese e hajnave/hajdutëve ose janë duhanxhij, ose alkoolist, ose narkoman, ose i ka të trijat dhe rrallë ndodh që të mos e ketë njërën prej tyre.

Rrallë ndodh që harami të mos zhvillohet tutje, por zakonisht harami të shtyen të bësh haramin tjetër.