Itali: Falet xhumaja e parë në një nga kishat e kthyera në xhami

0
200

Një nga arsyet përse komuniteti i krishterë në Evrope, qoftë katolik apo ortodoks, preferojnë t’ia shesin kishat e tyre muslimaneve është fakti se ndërtesa mbetet një vend adhurimi për të cilin muslimanet tregojnë kujdes të veçantë në ruajtjen dhe mbrojtjen e tij, duke mos cenuar identitetin dhe veprat e artit mbrenda tij. E kundërta do të ndodhte nëse një kishe do t’i shitej një biznesi apo një aktiviteti që bie ndesh me moralin e krishterë apo atë islam.