Ja çfarë të bën Zinaja!

0
1389

#Zinaja: Ta nxinë fytyrën, ta pakësonë rrizkun, ta shkurtonë jetën, ta humbë familjen, ta errësonë varrin, dhe të qonë në Xhehenem!”

// Dr. Shefqet Krasniqi, Allahu e ruajtë //