Kadinj dhe hoxhallarë në Shkodër në një kartolinë të kohës së Austro-Hungarisë. (FOTO)

0
519

Kadinj dhe hoxhallarë në Shkodër në një kartolinë të kohës së Austro-Hungarisë. (FOTO)