Kalifornia ka ndërtuar vetëm një kampus universitar, por ka krijuar 21 burgje të reja

0
358

 FAKT: Gjatë 2011, Kalifornia shpenzoj 9.6$ milardë në burgje, por vetëm 5.7$ miliardë në edukimin e lartë. 

Kalifornia ka ndërtuar vetëm një kampus universitar nga 1980, por ka krijuar 21 burgje të reja. 

Burimi CNN | via: Think Progress

 

FAKT: Më tepër ushtarë amerikan kanë vrarë veten se sa që janë vrarë në betejë gjatë 2010.  “Për çdo ushtar amerikan të vrarë këtë vit, rreth 25 veteranë të luftës kanë kryer vetëvrasje. Një ushtar amerikan vdes mesatarisht çdo ditë e gjysmë, në Irak apo Afganistan, ndërsa vetëvrasja e veteranëve të luftës shkon në një normë prej një në çdo 80 minuta. .” –  Nicholas Kristof 

Pse nuk ndërtohen më tepër qendra trajtimi dhe qendra të edukimit të lartë për rininë (në këtë mënyrë ata nuk do të kenë nevojë që për të pasur mundësi shkollimi, ti bashkohen ushtrisë).