Investimi

0
403

Në kuptimin më të thjesht të tij investim do të thotë të përdorësh paranë me shpresë për të bërë më shumë para.

Përkufizimi 1
Në biznes investim do të thotë blerja e një të mire fizike, si për shembull makineri, me shpresë që veprimtaria e firmës apo kompanisë të të përmisohet në të ardhmen.
Përkufizimi 2
Në financë investim do të thotë blerja e një produkti financiar ose e ndonjë sendi me vlerë me shpresën që të ardhurat si pasoj e shpenzimit të jenë të favorshme.

Me pak fjale ka investim me kohe te shkurter… dhe me kohe te gjate…