Ku është më vështirë të marrësh patentën e shoferit?

Në përgjithësi, është shumë më e vështirë të marrësh patentën e shoferit në Europë sesa në Shtetet e Bashkuara.

Marrja e një patentë shoferi në Evropë është shumë më e vështirë se ajo në Shtetet e Bashkuara. Më poshtë përshkruan vendet në të cilat është më e vështira për të marrë patentë shoferi dhe përshkruan procesin e kërkuar të secilit.Kumti.com

10. Arabia Saudite
Megjithëse shoferët në Arabinë Saudite të cilët janë të njoftuar me drejtimin e automjetit mund të marrin licencë në një periudhë më pak se dy ditë, ka hapa që duhet të ndiqen për të marrë patentë shoferi veçanërisht për njerëzit që nuk janë të njohur me makinën. Hapi i parë është që të jenë në gjendje të posedojnë dokumentet për grupin e gjakut dhe testin e syrit, një përkthim të liçensës së vendit në arabisht, një leje qëndrimi dhe fotografi madhësia e pasaportës. Tjetra është të paguash lejen e qëndrimit përmes internetit, të shkosh në shkollë automobilistike, të paguash 10 rijale në një dyqan fotokopjeje për të marrë një skedar, për të marrë një test sy, për të marrë sprovën e parë, për të ndjekur mësimet dhe për të marrë provimet përfundimtare. Nëse keni sukses në provimet, do të merrni një patentë shoferi.

9. Afrika e Jugut
Në Afrikën e Jugut, gjëja e parë që duhet të bëni është që të merrni një Licencë të Nxënësve nga Qendrat e Testimit të Lejeve të Drejtimit (DLTC). Njëri pastaj do të vazhdojë të marrë licencën e shoferit duke ofruar Licencën e Nxënësve, Dokumentin e Identitetit, duke plotësuar formularin DL1, duke paguar taksën e kërkuar dhe duke paraqitur dy fotografi ID në të zezë dhe të bardhë. Gjithashtu, kandidati duhet të kalojë testin e vozitjes përmes një metode K53 dhe t’i jepet një Licencë e Përhershme e Shoferit për sukses. Shoferi do të marrë një licencë të përhershme para përfundimit të 6 muajve.

8. Mbretëria e Bashkuar
Janë tre hapa në marrjen e një licence të plotë të vozitjes në Mbretërinë e Bashkuar. Hapi i parë është marrja e një licence provizore, e cila kërkon që një person të jetë banor i Britanisë së Madhe, të plotësojë moshën minimale (17 për makina dhe 16 për motoçikletat) dhe kërkesën për testimin e syve, të ketë një pasaportë të vlefshme në Mbretërinë e Bashkuar dhe të paguajë një tarifë £ 34.00. Hapi i ardhshëm përfshin një provë lëvizëse teorike e përbërë nga pjesa e perceptimit të rrezikut dhe testi i zgjedhjes së shumëfishtë. Faza e tretë është provë praktike e vozitjes, të cilën kandidati duhet të kalojë përpara se të marrë licencën e shoferit.

7. Finlanda
Në Finlandë, së pari duhet të marrë një licencë dyvjeçare të përkohshme pas kalimit të një provimi dy-pjesësh në verë dhe dimër përkatësisht. Në rastet kur një shofer tashmë ka një leje të përkohshme, periudha e përkohshme do të jetë periudha do të zgjatet për një periudhë jo më shumë se dy vjet. Pas dy viteve, shoferi duhet të kalojë nëpër klasa të gjera që përfshijnë nëntëmbëdhjetë mësimet e teorisë dhe mësimin praktik për të mësuar se si të ngasin në kushte të akullta dhe të rrëshqitshme. Kushton një $ 1,335 në $ 2,672 për të përfunduar klasat.

6. Singapori
Në Singapor, shoferët duhet të jenë të paktën 18 vjeç për të marrë një patentë shoferi dhe shkalla e kalueshmërisë është 60% për programin e formimit formal dhe 33% për trajnimin joformal të vozitjes. Kandidatët duhet të kalojnë dy teste, një test teorik dhe një provë praktike të vozitjes përpara marrjes së patentës së tyre. Testi i teorisë ka pesëdhjetë pyetje me vulën postare prej 45 pyetjeve të saktë. Përveç kësaj, duhet të plotësoni koston e programit që është $ 143.

5. Japonia
Kërkesa e parë për të marrë një licencë të shoferit japonez që kandidatët duhet të përmbushin është të ofrojë dëshmi të zotërimit të veturave dhe hapësirave të parkimit. Pastaj, shoferët duhet të prodhojnë pasaportat e tyre, kartën zairyu (rezidenca), kopjet zyrtare të juminhyo (certifikatën e vendbanimit) dhe licencat e mëparshme nëse kanë. Shoferët që janë jo-shtetas të Japonisë duhet të sigurojnë përkthimin zyrtar të licencave të tyre në japonisht, së bashku me licencën e tyre të vlefshme nga vendet e tyre. Kandidatët duhet të paguajnë një tarifë prej $ 49 për regjistrimin në programin e ngasjes.

4. Gjermania
Kandidatët duhet të kenë Dokumentin e Identifikimit Gjerman të pasaportës, dokumentin e fundit të testimit të vizionit, provën e përfundimit të një kursi në ndihmën e parë, patentën e vlefshme të vozitjes nga vendi i tyre dhe paguajnë një tarifë prej $ 2000. Kandidatët duhet të ndjekin mësimet profesionale si një nga hapat në marrjen e licencës. Veçanërisht, ata duhet të shkojnë për klasa teorike njëjavor para se të ulen për një provim me shkrim. Në provimin e parë të provimit, rreth 30% e kandidatëve dështojnë, dhe ata do të duhet të ulen për të përsëri. Pas provimit, kandidati duhet të bëjë të paktën katër teste lëvizëse para marrjes së patentës.

3. Francë
Në Francë, të huajt kanë të drejtë të udhëtojnë në vend për një vit, me kusht që licencat e tyre nga vendi i origjinës të jenë të vlefshme, të lëshuara para se të kalojnë në Francë dhe licencat shoqërohen nga Leja Ndërkombëtare e Drejtimit. Pas një viti, liçenca e huaj bëhet e pavlefshme dhe duhet të fitojë një tjetër duke ndjekur procedurën e blerjes, e cila përfshin marrjen e testeve të teorisë së ngarjes në një shkollë të regjistruar ose në një shkollë prefekture. Gjithashtu, kandidatët duhet të ofrojnë çertifikata mjekësore për përshtatshmërinë për të përzënë, lejen e qëndrimit, vërtetimin e identitetit dhe dy fotot me madhësi të pasaportës.

2. Norvegjia
Marrja e një patentë shoferi në Norvegji është një proces që përfshin procedura të gjata. Ai përfshin disa kërkesa për persona nga kombësi të ndryshme dhe grupe të ndryshme të moshave. Hapat që duhet të ndiqni janë regjistrimi si aplikant, blerja e librit të nevojshëm teorik “Rruga për patentën tuaj të vozitjes”, që regjistrohet për një trafik thelbësor dhe kursin e vozitjes në shkollën më të afërt të vozitjes dhe ndjek trajnimin e fundit i cili përbëhet nga provimi praktik në çdo stacioni i trafikut lokal. Pas kalimit të testit, kandidati merr një lejeqeverisje të përkohshme, e cila është e vlefshme për një periudhë maksimale prej një muaji, pas së cilës shoferi merr një licencë të përhershme.

1. Quebec
Procesi i marrjes së patentës së shoferit në Quebec fillon me një ekzaminim sysh për të siguruar që kandidati nuk ka probleme me sy që do të dëmtonte makinën e tyre. Kërkesa për moshën minimale është 16 vjeç, por ata që kanë mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, por që nuk janë tetëmbëdhjetë vjeç duhet të kenë pëlqimin me shkrim të një prindi ose kujdestari ligjor. Kandidatët duhet të regjistrohen për klasat e trajnimit të vozitjes të cilat janë të detyrueshme për të ofruar përvojë praktike të ngasjes. Studentët duhet të kalojnë të gjitha pjesët e programit (Quebec GDL) dhe të marrin miratimin nga Shoqata québécoise des transports (AQTr) para marrjes së patentave./Kumti.com

Artikulli paraprakRevolucioni i Teksasit?
Artikulli vijuesÇfarë është komuniteti?