Kur Perëndimi të thonë: "Ne nuk jemi armiq të Islamit,"

Kur Perëndimi të thonë: “Ne nuk jemi armiq të Islamit,” atëherë ose janë duke gënjyer ata, ose ne nuk jemi në Islamin e saktë:

“As hebrenjtë, as të krishterët nuk do të jenë të kënaqur me ty, derisa të pranosh besimin e tyre.” Bekare, 120.