Kush janë kandidatët për dekanë në UP

0
211

Në katërmbëdhjetë njësi akademike të Universitetit të Prishtinës, të mërkurën janë mbajtur zgjedhjet për dekanë të njësive. Zgjedhjet për afat të pacaktuar janë shtyrë në fakultetet Filologji dhe Mjekësi. Arsye e kësaj shtyrjeje është sepse në të dy këto njësi akademike, sipas kryetarit të Këshillit Qendror Zgjedhor për këto zgjedhje në UP, Shaban Shabani, ende nuk janë konstituuar këshillat e studentëve. Zgjedhja e kandidatëve për dekanë, sipas Statutit të UP-së mund të bëhen vetëm pasi të jenë funksionale këshillat e profesorëve si edhe të studentëve në fakultetet përkatëse. Moskonstituimi i këshillave të studentëve në këto fakultete, sipas përfaqësuesve të organizatave studentore është bërë për shkak të mosmarrëveshjeve të tyre rreth marrjes së udhëheqjes së këshillave. Moszhvillimi i zgjedhjeve në dy njësitë e sipërshënuara akademike, ka bërë që procesi i zgjedhjes së kandidatëve për dekanë në UP të përcillet me laramani. Nga ana tjetër, në të gjitha njësitë e tjera, sipas procedurave ligjore, këshillat e fakulteteve kanë zgjedhur nga dy kandidatë, të cilët i dërgohen Senatit të Universitetit. Senati, pastaj, midis dy kandidatëve në të gjitha njësitë, e zgjedh njërin nga ta si dekan njësie. Kështu, në Fakultetin Filozofik, këshilli i përbërë prej 26 anëtarëve, të cilët janë zgjedhur me automatizëm, kandidatët për dekanë janë Bujar Dugolli dhe Demë Hoti, derisa në Fakultetin e Edukimit kanë marrë vizën për t’u zgjedhur dekan nga Senati kandidatët, Ethem Çeku e Hasan Muja. Nga votimet në Fakultetin e Shkencave matematiko-natyrore janë propozuar nga Këshilli prej 30 anëtarësh kandidatët, Fehmi Krasniqi e Bislim Bajraktari. Në Fakultetin Juridik, ndërkaq, si kandidatë për dekanë kanë shkuar Rexhep Gashi e Bajram Uka. Në Fakultetin Ekonomik, ku ka qenë numri me i madh i profesorëve për ta zgjedhur këshillin, për dekan janë propozuar Skender Ahmeti dhe Fatos Uka. I pari është i rikandiduar, pasi që i njëjti deri tashti e ka kryer detyrën e dekanit në këtë fakultet. Në Fakultetin e Arteve, të përzgjedhur për dekan janë kandidatët, Adem Rusinovci dhe Hazir Haziri. Dekan provizor, sipas anëtares së Këshillit të Fakultetit, Majlinda Kelmendi, është zgjedhur Hivzi Muharremi. Kjo, pasi që deri tashti, dekan i po këtij fakulteti ishte Rusinovci, kurse meqë ai është rikandiduar, punën e dekanit deri në zyrtarizimin e njërit nga të propozuarit e kryen ai. Në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, ndërkaq, janë Skender Muji e Bedri Dragusha.

Kryetari i Këshillit Qendror Zgjedhur në UP, Shaban Shabani, ka thënë se zgjedhjet janë zhvilluar edhe në fakultet e tjera dhe nuk ka pasur probleme, porse sipas tij, rezultatet i kanë sjellë vetëm 7 nga 14 njësitë ku janë mbajtur zgjedhjet.

Ndërkaq, përfaqësuesit e organizatave studentore, që kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet e studentëve të UP-së, mos konstituimin e këshillave të studentëve në fakultete e kanë arsyetuar me mosmarrëveshjet që i kanë organizatat për t’i drejtuar këtij këshilla. Nënkryetari i organizatës Paqja Studentore, Ekrem Zajmi, ka fajësuar LSI-në se është e interesuar që ta dërgojë vetëm kandidatin e vet për ta drejtuar Këshillin e Studentëve në Fakultetin e Filologjisë, kurse për Këshillin në Fakultetin e Mjekësisë ka thënë se nuk është larg marrëveshja. Ndryshe nga Zajmi, kryetari i organizatës studentore LSI, Ekrem Ahmeti, nuk e ka fajësuar askënd për mosmarrëveshje, por ka theksuar se problemi qëndron në votat përafërsisht të barabarta të organizatave studentore, kështu që sipas tij, secili synon t’i drejtojë këshillat. As Zajmi e as Ahmeti nuk kanë mundur të thonë se kur do të mund të arrihet marrëveshje midis studentëve, pasi që peng i këtyre mund të mbetet edhe zgjedhja e dekanëve në Filologji e Mjekësi, por që të dy kanë theksuar se në rast se nuk arrihet marrëveshje, atëherë problemi do të shkojë në KQZ të UP-së.kohaislame