Lutje e përbashkët pranë Gjenocidit dhe Etnocidit Grek ndaj popullatës çame të besimit musliman.

0
200

Lutje e përbashkët pranë Gjenocidit dhe Etnocidit Grek ndaj popullatës çame të besimit musliman.