Ndërron jetë muhadithi shejh Shuhajb Arnauti

0
1117

Një lajm i hidhur. Bota islame humbi një tjetër kolos të madh, shejhun e nderuar dhe Muhadithin Shuajb Arnautin në moshën 88 vjecare i cili sapo ka ndërruar jetë. I ka shërbyer fesë islame në lëmin e hadithit dhe recensimin e shumë librave të fikhut për më shumë se 50 vjet. Ai së bashku me dy shqiptarët e tjerë dijetarët e nderuar Shejh Albanin dhe shejh Abdulkadrin lanë për botën akademike islame për 50 vjet punë të palodhur më shumë se 600 vëllime libra shërbime në shkencën e hadithit.

Allahu e mëshiroftë shejhun, ia zgjeroftë varrin e bëftë nga banorët e Xhenetit dhe e zëvendësoftë për umetin me më të mirë. Vërtet vdekja e dijetarëve është fatkeqësi. 🙁

Mare nga Mustafa Terniqi