Në ligjëratat e Imam Ahmedit mblidheshin rreth pesë mijë njerëz.

0
517

“Në ligjëratat e Imam Ahmedit mblidheshin rreth pesë mijë njerëz. Pesëqind prej tyre shkruanin ndërsa të tjerët nga ai mësonin edebin dhe sjelljen e bukur.”

(Sijer A’lamin nubela, Dhehebiu).