Një ajet nga i cili duhet të tmerrohen gjithë keqbërësit.

0
1025

Imam Shafi’iu ka thënë: Në Kuran është një ajet nga i cili duhet të tmerrohen gjithë keqbërësit.
E pyeten: Cili është ai ajet?
U përgjigj: “Dhe Zoti yt nuk harron kurrë” (Merjem, 64)