Një bujqësi me ose pa pesicide?

0
325

Media të rëndësishme ndërkombëtare kanë hapur një forum mbareglobal ku jane perfshire jo vetëm ekspertë, por dhe konsumatorë dhe ku shtrohet pyetja…Një bujqësi e qëndrueshme me ose pa pesticide?

Opinionet janë të ekulibruara dhe argumentat si vijojnë…

Deri në vitin 2050, bota do të duhet të gjejë ushqim të mjaftueshëm për të ushqyer 10 miliardë njerëz. Disa vlerësime sugjerojnë se prodhimi i ushqimit duhet të duhet të rritet me 70% për të përmbushur këtë kërkesë. Por aktualisht, një në nëntë njerëz në botë nuk kanë ushqim të mjaftueshëm për të ngrënë. Ka një debat të madh në lidhje me përdorimin e pesticideve në Evropë për momentin. Duke pasur parasysh se Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO) vlerëson se deri në 40% të të ardhurave globale të kulturave humbasin çdo vit për shkak të dëmtuesve, a mund të rritet prodhimi ushqimor pa u mbështetur në teknikat bujqësore konvencionale siç janë pesticidet?

Ekziston dhe një komplikacion shtesë. Është e qartë se prodhimi aktual nuk mjafton për të ushqyer më shumë njerëz. Duke pasur parasysh se ne jetojmë në një planet me burime të kufizuara, është gjithashtu e rëndësishme që të rritet ushqimi në një mënyrë të qëndrueshme. Kjo do të thotë nga njëra në duhet ruajtur dhe mbrojtur mjedisi ynë, dhe nga ana tjetër rritja e kulturave duhet të shoqërohet pa degradimin e cilësisë së tokës, biodiversitetit, ose krijimi i shumë emetimeve të karbonit.

Pra, është hapur një debat për çështjen e bujqësisë së qëndrueshme. A është e mundur pa përdorur pesticide? A mund të ushqejmë një popullsi në rritje pa u mbështetur në metodat tradicionale bujqësore? Apo ekzistojnë mënyra të sigurta dhe të qëndrueshme për përdorimin e pesticideve?

Bujqësia e qëndrueshme: Me apo pa pesticide? A mund të ushqejmë 10 miliardë njerëz pa përdorur teknika bujqësore konvencionale? A nevojiten rregulla më të ashpra (siç ka argumentuar Raportuesi Special i OKB-së për të drejtën e ushqimit) për të siguruar që pesticidet të përdoren në mënyrë të qëndrueshme?./Kumti.com