Një fermë model (Video)

0
341

Teknologji inteligjente ne blegtori. Video më poshtë na njeh me një fermë blegtorale ku gjithcka është e automatizuar.

Makina automatike për ushqyerjen e lopës, makine mjelëse automatike lopësh.

Pajisje robotike për shpërndarjen e ushqimit te kafshët si silazh, sanë dhe kashtë. Automatizim dhe në proceset e pastrimit të fermës,dezifektimit.Kumti.com