Prodhuesit e ujit të rrezikuar me taksën retroaktive

Përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), përkatësisht Shoqata e Prodhuesve të Pijeve Alkoolike dhe Jo Alkoolike dhe ata të Klubit të Prodhuesve të Kosovës (KPK), në një mbledhje të përbashkët kanë shqyrtuar shqetësimet dhe ankesat e prodhuesve të ujërave dhe të lëngjeve të Kosovës.

Prodhuesit e ujit dhe të lëngjeve, përfaqësuesit e të cilëve morën pjesë në këtë mbledhje, janë shprehu të shqetësuar rreth ngarkesës për të paguar retroaktivisht taksë për shfrytëzimin e ujërave, të paraparë me Udhëzimin Administrativ për Strukturën e Pagesave të Ujit, të miratuar me datë 04 mars 2016.

Në këtë mbledhje prodhuesit e ujërave dhe lëngjeve të revoltuar me vendimin e Qeverisë se Kosovës theksuan se me këto obligime për taksen retroaktive do të rrezikohet procesi i prodhimit në këtë industri, madje të disa sosh do të rrezikohet totalisht mbyllja e fabrikave. U tha nga pjesëmarrësit se me këtë taksë do të këtë ndërmarrje që do të obligohen për të paguar deri edhe në 1 milionë euro, shumë e mjeteve kjo q tejkalon fuqinë prodhuese dhe fuqinë materiale të këtyre ndërmarrjeve.

Pjesëmarrësit, në mbledhjen e sotshme, duke konkretizuar kërkesat e tyre kërkuan që nga Udhëzimi administrativ të hiqet neni 12 sipas të cilit: “Të gjithë detyruesit te cilët deri në hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi Administrativ nuk i kanë kryer detyrimet, obligohen që brenda afatit prej dy vitesh t’i kryejnë detyrimet e parapara me Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2006”.

Përfaqësuesit e Odes Ekonomike të Kosovës, Klubit të Prodhuesve të Kosovës dhe Shoqata e Pijeve Alkoolike dhe jo Alkoolike me këtë rast tha se të gjithë prodhuesit e ujit janë të rrezikuar me këtë udhëzim administrativ, përfshirë edhe ata të lëngjeve e deri të hurdhat e peshqve.

“Neni 12 i Udhëzimit Administrativ lë hapësirë shumë problematike për gjyqe dhe zgjatje të problemeve. Ne fuqimisht do ta luftojmë nenin 12. Ne insistojmë që ky nen të hiqet komplet nga Udhëzimi Administrativ dhe të amandamentohet, për arsye se e hap mundësinë e mbylljes komplet, jo vetëm të ndërmarrjeve që e ambalazhojnë ujin, apo prodhojnë pije, ose produkte tjera, por kompletë firmat kudo që preken në bazë të këtij Udhëzimi Administrativ.

Përfaqësuesit e Shoqatës se Prodhuesve të Pijeve Alkoolike dhe Jo Alkooliken kanë njoftuar formimin e një Grupi punues, i cili do t’i adresojë shqetësimet e ngritura tek institucionet kompetente. Ai ka thënë se janë të bashkuar në këtë çështje edhe si Shoqatë, si Odë Ekonomike e Kosovës , Klubi i Prodhuesve të Kosovës, por ka ftuar edhe organizata tjera për ta kundërshtuar këtë vendim të Qeverisë në dëm të prodhuesve.

Përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), përkatësisht Shoqata e Prodhuesve të Pijeve Alkoolike dhe Jo Alkoolike dhe ata të Klubit të Prodhuesve të Kosovës (KPK), sot, në një mbledhje të përbashkët kanë shqyrtuar shqetësimet dhe ankesat e prodhuesve të ujërave dhe të lëngjeve të Kosovës. Prodhuesit e ujit dhe të lëngjeve, përfaqësuesit e të cilëve morën pjesë në këtë mbledhje, janë shprehu të shqetësuar rreth ngarkesës për të paguar retroaktivisht taksë për shfrytëzimin e ujërave, të paraparë me Udhëzimin Administrativ për Strukturën e Pagesave të Ujit, të miratuar me datë 04 mars 2016.

Në këtë mbledhje prodhuesit e ujërave dhe lëngjeve të revoltuar me vendimin e Qeverisë se Kosovës theksuan se me këto obligime për taksen retroaktive do të rrezikohet procesi i prodhimit në këtë industri, madje të disa sosh do të rrezikohet totalisht mbyllja e fabrikave. U tha nga pjesëmarrësit se me këtë taksë do të këtë ndërmarrje që do të obligohen për të paguar deri edhe në 1 milionë euro, shumë e mjeteve kjo q tejkalon fuqinë prodhuese dhe fuqinë materiale të këtyre ndërmarrjeve.
Pjesëmarrësit, në mbledhjen e sotshme, duke konkretizuar kërkesat e tyre kërkuan që nga Udhëzimi administrativ të hiqet neni 12 sipas të cilit: “Të gjithë detyruesit te cilët deri në hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi Administrativ nuk i kanë kryer detyrimet, obligohen që brenda afatit prej dy vitesh t’i kryejnë detyrimet e parapara me Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2006”.

Përfaqësuesit e Odes Ekonomike të Kosovës, Klubit të Prodhuesve të Kosovës dhe Shoqata e Pijeve Alkoolike dhe Jo Alkoolike me këtë rast tha se të gjithë prodhuesit e ujit janë të rrezikuar me këtë udhëzim administrativ, përfshirë edhe ata të lëngjeve e deri të hurdhat e peshqve.

“Neni 12 i Udhëzimit Administrativ lë hapësirë shumë problematike për gjyqe dhe zgjatje të problemeve. Ne fuqimisht do ta luftojmë nenin 12. Ne insistojmë që ky nen të hiqet komplet nga Udhëzimi Administrativ dhe të amandamentohet, për arsye se e hap mundësinë e mbylljes komplet, jo vetëm të ndërmarrjeve që e ambalazhojnë ujin, apo prodhojnë pije, ose produkte tjera, por kompletë firmat kudo që preken në bazë të këtij Udhëzimi Administrativ.

Përfaqësuesit e Shoqatës se Prodhuesve të Pijeve Alkoolike dhe Jo Alkooliken kanë njoftuar formimin e një Grupi punues, i cili do t’i adresojë shqetësimet e ngritura tek institucionet kompetente. Ai ka thënë se janë të bashkuar në këtë çështje edhe si Shoqatë, si Odë Ekonomike e Kosovës , Klubi i Prodhuesve të Kosovës, por ka ftuar edhe organizata tjera për ta kundërshtuar këtë vendim të Qeverisë në dëm të prodhuesve. /Revista Ekonomia/

Artikulli paraprakPersoni i arrestuar në aeroportin e Amsterdamit mbahet në paraburgim
Artikulli vijuesPolicia turke konfiskoi tre tonë eksploziv