Qysh me apliku për pasaporte të humbur ose të dëmtuar?

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

Pasaporta.Certifikata e lindjes.Vendimi apo ndonjë akt tjetër ligjor për ndërrimin e të dhënave.Dëshmia për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë-shoferi).Nëse njëri prind është i vdekur, fëmija duhet të shoqërohet nga prindi tjetër.Vendimi i gjykatës për përkujdesje ndaj fëmijës nëse prindërit janë të ndarë.Fëmija nën kujdestari duhet të shoqërohet nga kujdestari (tutori ose kujdestari).Autorizimin origjinal dhe të vulosur nga noteri, përkatësisht nga organi kompetent, nëse mungon njëri prind.Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).Dëshmia për pagesën.

Artikulli paraprakSi të aplikojmë në lotarinë amerikane?
Artikulli vijuesSi të shkarkojmë video nga facebook?