Sa i mirë është namazi i Sabahut!!

0
585

Farzi i tij: të bënë të jesh “nën mbrojten e Allahut” [Hadith].

Sunneti i tij: është më i mirë sesa e gjithë dynjaja dhe çka ka në të! [Hadith].
Kurani i tij: “Vërtet, Kurani (leximi në namazin e sabahut) është i dëshmuar.” [el-isra-78].

Përktheu: Hoxhë Ismail Beqiri