Urrejtje fetare përmes lojërave

0
190

Përmes lojërave dhe artit nxisin luftën dhe urrejtjen fetare. Pra, kjo në Demokraci quhet “Liri e Shprehjes”. 

Kjo “Liri e Shprehjes” vlenë vetëm kur është fjala tek sharja ose lufta kundër Islamit, por jo edhe feve të tjera./NMII