4 gjynahe lidhen me zemrën

0
484

Ebu Talib El-Mekki ka thënë; ‘’Kam mbledhur thëniet e sahabëve dhe kam gjetur se katër gjynahe lidhen me zemrën:
1. Shirku
2. Këmbëngulja në gjynah
3. Humbja e shpresës për mëshirën e Allahut
4. Të ndjerit i garantuar prej planeve të Allahut

Katër lloje të tjera lidhen me gjuhën:
1. Dëshima e rreme
2. Shpifja ndaj grave të ruajtura
3. Betimi i rremë
4. Magjia

Tre lidhen me barkun:
1. Pirja e verës
2. Ngrënia e pasurisë së jetimit
3. Ngrënia e kamatës

Dy kanë të bëjnë me organet gjenitale:
1. Kurvëria
2. Homoseksualiteti

Dy bëhen me duart:
1. Vrasja
2. Vjedhja

Një lidhet me këmbët:
1. Zbrapsja nga beteja

Një tjetër lidhet me të gjithë trupin:
1. Mosbindja ndaj prindërve.’’

Imam Ibën Kajjimi el Xheuzije