Borxhi i keq

0
1036

Borxhi i keq është një lloj i borxhit që një kompani B i ka kompanisë A e që kompania A nuk pret kthimin e këtij borxhi nga ana e kompanisë për shkaqe të ndryshme (bilans në hubje, likuidim etj.).