Saturday, May 21, 2022

Hapi 4 për një imazh më të mirë për veten: Nuk u shmangem problemeve,...

0
Zgjidhja e vështirësive është më e suksesshme atëherë kur fokusohemi në problem dhe mundohemi ta tejkalojmë atë. Më pak i suksesshëm është në rastin...

Hapi 3 për një imazh më të mirë për veten: Bashkëpunoj me të tjerët,...

0
Kam Shokë / Miq / Mikun mund ta lusë për ndihmë por gjithashtu edhe unë jam i gatshëm t’i ndihmoj atij. Nëse kam shokë e...

Hapi 2 për një imazh më të mirë për veten: I parashtroj qëllimet dhe...

0
I njoh objektivat e mia se çka dëshiroj të arrijë në jetë dhe i parashtroj qëllimet Pse? Sepse qëllimit tim i kushtoj shumë kohë, vëmendje...

Hapi 1 për një imazh më të mirë për veten: Unë e respektoj dhe e...

0
Hapi 1 për një vet-imazh më të mirë: Unë e respektoj dhe e pranoj vetveten Nuk krahasohem me të tjerët në dëmin tim Tringa mendon shumë për...