3 gjendje gjatë adhurimeve nuk duhet të merret parasysh dyshimi

0
Dyshimi është luhatja midis dy çështjeve (duke mos e ditur) se cila prej tyre ka ndodhur. Në tri gjendje gjatë adhurimeve nuk duhet të merret...

Muslimani, gënjeshtra dhe një prilli

0
“Me të vërtetë sinqeriteti (drejtësia) udhëzon në vepra të mira, ndërsa veprat e mira udhëzojnë në xhenet. Njeriu me siguri do të vazhdojë duke...

Ja një lutje jashtëzakonisht e bukur.

0
Ja nje lutje jashtezakonisht e bukur. Në një gjendje ngushtimi e dhimbjesh, Profeti a.s. drejtohet për në Taif, me shpresë se atje do të gjejë...

3 kohët kur është i nevojshëm durimi

0
Kur është i nevojshëm durimi Durimi është i nevojshëm në sferat e jetës në vijim: 1- në adhurimin ndaj Allahut dhe në zbatimin e urdhrave të...

Pse duhen falur namazet farz në kohën e caktuar?

0
Cila është urtësia e faljes së namazeve farz në kohët e përcaktuara nga Allahu? Ndër ato ërtësi që kanë përmendur dijetarët janë: Namazi i sabahut Shfaqja e...

SI E PRANOVA ISLAMIN

0
Unë çdoherë e kam besuar Zotin prej që e mbajë në kujtesë të kaluarën. Nëna ime ka qënë katolike, besimtare e fortë. Kështuqë, unë...

Begatitë dhe dobitë e shiut.

0
Begatitë dhe dobitë e shiut. Njerëzit pinë ujë prej tij dhe u japin bagëtive dhe kafshëve të tyre për të pirë. Pemët, drithërat dhe barërat...

SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË MIRË

0
SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË MIRË Gjatë shqyrtimit të rrethanave të vdekjes, është e udhës që të tregohen ato shenja të cilat parashikojnë përfundimin e...

Si të kesh një përfundim të mirë

0
Hafidh Ibn Rexheb el Hanbeli, rahimehullah, ka thënë: ” Përfundimi i keq i njeriut vjen si pasojë e gjërave të këqija të fshehta të cilat...

70 porosi të Muhammedit (Sal Allahu alejhi We Selam)

0
Porositë e Pejgamberit a.s. duhet lexuar me vëmendje sepse ai ka qenë shumë i kujdesshëm për ne bile më i kujdesshëm se ne për...