Çfarë është një shoqëri agrare?

Një shoqëri agrare është e ndërtuar mbi mbajtjen e saj përmes bujqësisë dhe prodhimit të ushqimit.Kumti.com

Një shoqëri agrare (ose bujqësore) varet nga prodhimi i ushqimit duke përdorur arat dhe kafshët shtëpiake. Shoqëria mund të njohë metoda të ndryshme për biznes apo jetesë, por ata ndajnë në vëmendje fokusin në rëndësinë e bujqësisë dhe të kultivimit. Komunitetet agrare kanë ekzistuar në pjesë të ndryshme të botës deri në 10.000 vjet më parë dhe vazhdojnë të mbijetojnë sot. Ata kanë qenë lloji më i njohur i organizimit socio-ekonomik për pjesën më të rëndësishme të historisë së regjistruar.Kumti.com

Si e plotësojnë shoqëritë agrare për jetesën e tyre?
Agrarët shpesh i plotësojnë mjetet e tyre financiare nëpërmjet krijimit dhe shitjes së artikujve, mallrave dhe shërbimeve me cilësi të lartë. Megjithëse shoqëritë agrare kishin mjete të mjaftueshme për të siguruar të ardhurat e tyre monetare nëpërmjet trajnimit dhe zhvillimit të aftësive, fokusi ishte vetëm në bujqësi.

Ngritja e shoqërive agrare
Shoqëritë agrare u rritën nga shoqëritë tradicionale njerëzore të komuniteteve të gjuetarëve. Ky transformim i veçantë u nxit nga faktorë të ndryshëm shoqërorë dhe mjedisorë që kërkonin vendosjen e përhershme dhe përdorimin intensiv të burimeve natyrore në dispozicion. Sot, shoqëritë agrare janë në prag të modernizimit dhe vendbanimeve urbane.Kumti.com

Revolucioni neolitik, që është kalimi nga gjahtari-mbledhës në shoqëritë agrare, përfaqëson periudhën që qytetërimi njerëzor ka zgjedhur për një mënyrë jetese më të vendosur. Revolucioni neolitik ndodhi në shumë vende të botës në intervale të ndryshme kohore, me më të hershme të regjistruara midis 10,000 dhe 8,000 pes në rajonin e Gjysmëhënës Pjellore. Arsyet për këtë tranzicion janë ende të paqarta, megjithëse shumë teori sugjerojnë që ndryshimet klimatike dhe presionet sociale të jenë katalizatorët kryesorë për ndryshimin.

Cila është mënyra primare e prodhimit në shoqëritë agrare?
Krijimi i plugit, rreth 6,000 vjet më parë, ishte një rast aq i rëndësishëm saqë shpesh quhet “revolucioni bujqësor”. Ari rrit ndjeshëm pjellorinë e tokës – zbulon shtesat e sipërfaqes që janë fundosur rrënjët e bimëve, dhe ajo i kthen farërat e këqija në tokë për t’u bërë plehërim.Tra i pastrohet nga të gjitha bimët dhe zhvillohet me shfrytëzimin e një plug dhe kafshë që përdoren për të tërhequr plugin. të jetë i përpunuar vazhdimisht, duke bërë kështu një zgjidhje të përhershme të mundshme. Shfrytëzimi i energjisë së kafshëve për të tërhequr plugin e bën një agriculturist shumë më fitimprurës sesa disa hortikulturistë.Kumti.com

Më pas, fusha të gjera zëvendësojnë kopshtet e vogla, rritet prodhimi ushqimor dhe një tepricë bujare mund të ruhen për të ardhmen. Fermerët punojnë shumë më fort sesa individët e shoqërive të kaluara, duke shpjeguar pse siguria ushqimore është rritur.

Karakteristikat Kryesore të Shoqërive Agrare
Një markë tregtare që dallon shoqëritë agrare nga shoqëritë e kërkimit dhe gjuetisë është sedentimi. Sedentizmi i referohet vendbanimit të përhershëm në një vend. Qytetërimet e hershme njerëzore ishin shpifës, gjuetarë dhe blegtorë, të cilët shkuan në traktate të mëdha toke, duke kërkuar ushqim nga pyjet dhe tokat e kullotjes. Përkundrazi, shoqëritë agrare u vendosën në një vend të përhershëm. Ata vendosën të vendosnin dhe të kultivonin tokën për të kultivuar të korrat e tyre.

Ky lloj i bujqësisë lejon zhvillimin e strukturave shoqërore më komplekse, pasi shumica e anëtarëve të komunitetit kanë ushqim dhe kohë të mjaftueshme, ndryshe nga gjahtarët që shpenzojnë shumë kohë duke kërkuar ushqim të vetëm. Me kohë të mjaftueshme në duart e tyre, individët mund të specializohen në aftësi të ndryshme, ndërsa një popullsi e vogël përqendrohet në prodhimin e ushqimit. Shoqëria agrare çoi në konceptin e pronësisë së tokës, ku pronarët tokësorë e shihnin tokën si bazë të pasurisë dhe prestigjit në komunitet. Si rezultat, strukturat shoqërore u bënë më të ngurtë dhe të sofistikuar në të njëjtën kohë. Klasat shoqërore dolën nga pronësia e tokës. Ata që zotëronin tokën ishin një klasë më e lartë se ata që nuk kishin.Kumti.com

Shoqëritë agrare çuan në krijimin e institucioneve të para politike me administratë politike të formalizuara, të cilat kishin sisteme të elaboruara të kuadrit ligjor dhe institucioneve ekonomike. Kjo çoi në mënyrë të pashmangshme në marrjen e pasurisë, pasi tregtia midis anëtarëve të shoqërisë u bë e përpunuar. Paraja u bë mjeti i shkëmbimit, dhe si rezultat, kontabiliteti, taksimi, mbajtja e të dhënave, dhe rregulloret u prezantuan gjithashtu. Efekti i prodhimit të tepërt të ushqimit u dha anëtarëve të shoqërisë kohë për të eksploruar më shumë, përtej nevojës bazë të furnizimit. Shfaqja e artit dhe aktiviteteve rekreative u ushqye nga kjo. Në fund të fundit, pati një rritje të popullsisë që i bënte shoqëritë agrare të përqendroheshin në vendbanimet urbane. Urbanizimi çoi në zgjerimin e tregtisë dhe infuzionit të kulturës në një mori qytetesh bujqësore.

Sfidat me të cilat përballen shoqëritë agrare
Një shoqëri agrare është krejtësisht e varur nga disa lloje të kulturave, në krahasim me sasinë e panumërta të bimëve që mund të kishin zgjedhur qytetërimet e mëparshme gjahtar-grumbullues. Për shkak të mundësive të kufizuara për bimët, ato mund të ndikohen negativisht nga moti i ashpër ose nga një katastrofë natyrore që ndikon në bimët. Një klimë që nuk është mikpritëse për lloje të caktuara të kulturave mund të çojë në rendiment të ulët. Perspektiva e përmbytjeve ose thatësirës është një kërcënim i madh për prodhimin e të mbjellave. Më parë, shumë shoqëri agrare kanë humbur urie për shkak të modeleve të paparashikueshme të motit të cilat çojnë në humbjen e të lashtave.Kumti.com

Një shoqëri agrare nuk ka qasje në ushqim gjatë gjithë vitit. Kohët e rralla të korrjeve në një vit duhet të sigurohen mjaftueshëm për tërë vitin ose derisa të mbërrijë korrja e ardhshme. Përveç kësaj, kushtet e pafavorshme të motit mund të pengojnë të korrat dhe një kulture e tërë për sezonin mund të humbasë.

Bujqësia bujqësore kërkon të dhëna të larta të punës për të pasur një korrje parakolpash. Kjo çon në tendosje të lartë fizike për njerëzit dhe kafshët të cilët duhet të kultivojnë dhe mirëmbajnë rregullisht tokën nga mbjellja, plugimi dhe korrja. Megjithë kontributin e lartë, bimët mund të sulmohen nga dëmtuesit dhe insektet të cilat mund të reduktojnë ndjeshëm korrjen ose të humbin kulture pas muajsh të punës së vështirë.

Shoqëria Agrare e Ditës së Fundme
Edhe pse industrializimi është përhapur ndjeshëm gjatë dy shekujve të fundit, shumë njerëz në mbarë botën jetojnë në një strukturë bujqësore. Komunitetet bujqësore janë të shquara në Amerikën Latine, Afrikë, Azinë Jugore dhe Lindore, Lindjen e Mesme si dhe pjesë të Evropës Jugore dhe Lindore. Megjithatë, kjo shoqëri nuk është ekskluzivisht agrare dhe përmban elementë të praktikave industriale. Me ndihmën e teknologjisë moderne, bujqësia po bëhet më e industrializuar, duke patur më pak fermerë dhe më shumë prodhime bujqësore./Kumti.com

Artikulli paraprakSa janë të vjetra Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Artikulli vijuesÇfarë është Zinxhiri i Migrimit ?