Çfarë është racizmi sistemik?

Racizmi sistemik është thjesht racizmi i rrënjosur thellë në të gjitha nivelet e shoqërisë.

Racizmi sistemik është thjesht racizmi i rrënjosur thellë në të gjitha nivelet e shoqërisë. Sociologu Joe Feagin, në librin e tij “Amerika Raciste: Rrënjët, Realitetet e Rastit dhe Riparimet e Ardhshme”, zhvilloi teorinë raciste sistemike dhe e përmblodhi atë si racizëm në të gjitha institucionet, strukturat dhe marrëdhëniet shoqërore shoqërore, politike dhe ekonomike brenda një shoqërie . Studiues si Oliver Cox, Frederick Douglass, Anna Julia Cooper, W.E.B. Du Bois dhe Kwame Ture mbështetën kërkimin dhe zhvillimin e kësaj teorie. Feagin bëri kërkime dhe analiza gjithëpërfshirëse që çuan në konkluzionin e tij se baza e SHBA është raciste në natyrë dhe manifestohet në institucione, praktika, politika, ide dhe sjellje të cilat favorizojnë shumicën e popullsisë së bardhë në kurriz të garave të tjera. Megjithëse bazuar në historinë raciste në SHBA, kjo teori gjithashtu shpjegon se si racizmi dhe forma të tjera të margjinalizimit etnik funksionojnë në të gjithë botën.

Kostoja e racizmit sistemik në SHBA
Për shkak se njerëzit e bardhë gëzojnë pushtet politik, social, ekonomik dhe kulturor, ata kanë privilegje të caktuara që nuk janë në dispozicion të Popullit të Ngjyrave (POC) si rezultat i sistemeve raciste shoqërore duke çuar në diskriminim rutinor. Një shumicë e popullsisë së bardhë gjithashtu kundërshtojnë programet e diversitetit të SHBA në kuadër të sektorëve të arsimit dhe punësimit dhe shpesh pretendojnë se kjo është racizëm i kundërt. Slogane të tilla si “Black Lives Matter” nuk shkojnë pa përgjigje pasi disa anëtarë të popullsisë së bardhë zakonisht përgjigjen me slogane si “të gjitha çështjet e jetës” ose “jeta e kaltër janë çështje” pa ndonjë arsye për sloganet. Racizmi sistemik ka reperkusione për POC sidomos zezakët të cilat përfshijnë; jetëgjatësi më të shkurtër, të ardhura dhe pasuri më të vogla, qasje të kufizuar në arsim cilësor, pjesëmarrje të kufizuar politike, kompleks inferioriteti dhe vrasje të sanksionuara nga organet e sigurisë mes tjerash. Më keq akoma, të bardhët ende presin që POC të mbajë barrën e provimit të racizmit edhe pse të bardhët kontribuojnë më së shumti në ves. Pas sigurimit të provave, POC ende duhet të mbajnë reagimin e më shumë akuzave dhe arsyetimeve që ndjekin.

Shembuj të Racizmit Sistematik në Sistemin e Drejtësisë Amerikane
Megjithëse një temë politikisht e diskutueshme, ka fakte dërrmuese për të mbështetur nocionin se sistemi i drejtësisë amerikane është racist sidomos duke kërkuar në shënjestrimin dhe ndëshkimin e afrikano-amerikanëve. Duke parë të dhënat për ndalimet e policisë, goditjet me armë, arrestimet e drogës, procesin e shpëtimit, përfaqësimin ligjor, gjykimin, dënimin, zgjedhjen e jurisë, lirinë dhe lirimin me kusht, shfaqet një trend i paragjykimit. Në përdorimin e drogës, afrikano-amerikanët përbëjnë 13% të popullsisë dhe 14% të përdoruesve të drogës, por 37% të arrestimeve të lidhura me drogën dhe 56% të të burgosurve të krimeve që lidhen me drogën. Në Nju Jork, njerëzit me ngjyrë përbëjnë 50% të popullsisë, por latinos dhe zezakë përbëjnë mbi 80% të ndalimeve të NYPD. Në të vërtetë, në shumicën e qyteteve të SH.B.A.-së, zezakët kanë gjasë të arrestohen se sa të bardhët. Gjatë një gjyqi, afrikano-amerikanët kanë më shumë gjasa të jenë në burg ndërsa presin për gjyqin se sa të bardhët dhe pasi që shumica nuk mund të përballojnë të punësojnë avokatë, mbrojtësit e paguar dhe të nënvlerësuar publik kanë më shumë gjasa të mbrojnë raste të tilla. Të dhënat nga Alabama gjithashtu tregojnë se një përfaqësim më i lartë në jurinë është i bardhë, veçanërisht në rastet që përfshijnë dënimin me vdekje, ndërsa Komisioni i Dënimeve të SHBA-ve raportoi se zezakët kanë tendencë të marrin dënime më të gjata prej 10% se të bardhët për të njëjtin krim. Zyra Amerikane e Drejtësisë dhe Statistikave tregoi se 32% (një në tre) e zezakëve, 17% e Latinos dhe 6% e të bardhëve kanë një shans për t’u arrestuar. Me një popullsi të mitur të zezë me 16%, ata përfaqësojnë 28% të arrestimeve dhe 37% të të burgosurve./Kumti.com

Artikulli paraprakSi u zhvillua hebraishtja?
Artikulli vijuesShikoni precizitetin e raketave turke në Afrin të Sirisë (Video)