Çka është Bashkimi i Beneluksit?

Benelux është një bashkim gjeopolitik dhe socio-ekonomik i Belgjikës, Holandës dhe Luksemburgut brenda Komunitetit më të madh Europian

Bashkimi i Beneluksit i referohet bashkimit politik, kulturor dhe ekonomik të tre shteteve të Evropës Perëndimore, përkatësisht Belgjikës, Holandës dhe Luksemburgut. Emri Beneluksit rrjedh nga kombinimi i dy ose tre letrave të para të emrave të secilit prej këtyre shteteve përbërëse. Bashkimi i Beneluksit është një nga sindikatat më të vjetra në botë. Bashkimi u krijua për të nxitur bashkëpunimin dhe integrimin ekonomik brenda shteteve anëtare.Kumti.com

Historia e Bashkimit të Beneluksit
Bashkimi u krijua në fund të Luftës së Dytë Botërore në shtator të vitit 1944 në Konventën Doganore në Londër. Udhëheqësit e të tre vendeve u takuan në Londër dhe diskutuan strategjinë e tyre ekonomike pas luftës. Edhe pse marrëveshja për bashkimin u nënshkrua në vitin 1944, ajo nuk hyri në fuqi deri në vitin 1948 kur ekonomitë e vendeve u stabilizuan nga pasojat e luftës. Fillimisht u referohej si Bashkimi Doganor i Beneluksit. Shtetet anëtare ranë dakord mbi uljen e detyrimeve doganore dhe detyrimeve të importit, duke eliminuar kuotat e importit dhe lehtësimin e kufizimeve të tjera tregtare midis anëtarëve të sindikatës.

Roli i Bashkimit të Beneluksit në Bashkimin Evropian
Bashkimi i Beneluksit ka qenë i rëndësishëm në krijimin e Bashkimit Evropian më të madh. Gjermania Perëndimore, Italia dhe Franca u bashkuan me vendet e Bashkimit të Beneluksit për të formuar Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Çelikut në vitin 1951. Bashkimi u rrit për t’u bërë Bashkësia Ekonomike Evropiane dhe më vonë Bashkimi Evropian. Që nga themelimi i saj, Bashkimi Evropian mori përparësi mbi bashkimin e Beneluksit. Megjithatë, Bashkimi i Beneluksit ende mban rëndësi për Belgjikën, Hollandin dhe Luksemburgun.

Përbërja e Bashkimit të Beneluksit
Bashkimi i Beneluksit përbëhet nga disa institucione. Ato përfshijnë Parlamentin e Beneluksit, Sekretariatin e Përgjithshëm, Këshillin e Bashkimit dhe Komitetin e Ministrave. Njësia qendrore administrative e Bashkimit të Beneluksit është Sekretariati i Përgjithshëm i cili ndodhet në Bruksel. Ajo mban Komitetin e Ministrave, komitetet e tjera të ndryshme dhe Këshillin e Bashkimit Ekonomik. Parlamenti Beneluks është themeluar në vitin 1955. Ajo ka 21 anëtarë nga parlamenti belg, 21 anëtarë të Parlamentit holandez dhe shtatë anëtarë të parlamentit të Luksemburgut. Bashkimi nënkupton bashkëpunimin ndër-qeveritar ndërmjet tre shteteve anëtare. Anëtarët e Bashkimit të Beneluksit kanë ligje të unifikuara. Marrëveshja e Bashkimit bën thirrje për bashkëpunim midis Belgjikës, Holandës dhe Luksemburgut në politikat ekonomike, sociale dhe financiare. Përveç institucioneve të Bashkimit të Beneluksit, të tre shtetet ndajnë Gjykatën e Drejtësisë të Beneluksit të vendosur në Bruksel dhe Organizatën Benelux të Pronësisë Intelektuale të vendosur në Hagë. Gjykata e Drejtësisë e Beneluksit merr gjyqtarët e saj nga gjykatat më të larta në Luksemburg, Holandë dhe Belgjikë. Gjykata garanton interpretimin konsistent të ligjeve universale të shteteve anëtare. Organizata Benelux për Pronësi Intelektuale u krijua në vitin 2005 dhe është institucioni zyrtar që regjistron dizajnet dhe markat tregtare për vendet e Beneluksit.

Bashkëpunimi Shumëkombësh
Bashkimi i Beneluksit është një bashkim i rëndësishëm ndërmjet shteteve anëtare të saj, si dhe për kontinentin evropian në tërësi. Ajo luajti një rol kyç në rindërtimin e ekonomive të Belgjikës, Holandës dhe Luksemburgut pas Luftës së Dytë Botërore. Gjithashtu, ai ofroi një plan për sindikatat e tjera ekonomike për të mësuar nga përfshirja e Bashkimit Evropian. Suksesi i Bashkimit mund t’i atribuohet përpjekjes së përbashkët midis tre shteteve anëtare./Kumti.com

Artikulli paraprakUdhëheqësit rusë gjatë Historisë së Bashkimit Sovjetik
Artikulli vijuesKaiser Wilhelm I i Gjermanisë – Udhëheqës botërorë