Çka është Organizata Botërore e Turizmit?

Organizata Botërore e Turizmit është një agjenci e specializuar e Kombeve të Bashkuara që promovon turizëm të qëndrueshëm global.

Cila është Organizata Botërore e Turizmit?
Origjina e Organizatës Botërore të Turizmit (UNWTO) daton gati një shekull më parë në Hagë. Është agjencia e Kombeve të Bashkuara, e cila është e ngarkuar me promovimin dhe avokimin e përgjegjshëm, të qëndrueshëm dhe të turizmit që është i arritshëm në nivel global.Kumti.com

Anëtarësimi i UNWTO përfshin 156 vende, 6 territore dhe rreth 500 anëtarë filial, me interesa të rëndësishme dhe specifike në turizëm. Të gjitha këto janë përfaqësues të sektorit privat, institucioneve dhe institucioneve mësimore, shoqatave të turizmit dhe autoriteteve lokale të turizmit. Përveç kësaj, anëtarët shqyrtojnë partitë dhe shoqatat komerciale dhe jo komerciale me angazhime dhe aktivitete që lidhen me objektivat e UNWTO që janë në kuadër të kompetencës së saj si organizatë.

Siç ndodh, është i njohur ndërkombëtarisht në fushën e turizmit si një organizatë që merret me aktivitetet e lidhura me turizmin. Një, ajo promovon turizmin si një faktor kritik në rritjen ekonomike për shumicën e vendeve. Dy, në këtë fushë të turizmit, shihet si përfshirëse e zhvillimit dhe qëndrueshmërisë në mjedis. Së treti, si një organizatë ajo siguron njohuri, udhëheqje dhe mbështetje për aktorët kryesorë të cilët janë të përfshirë në avokimin për politikat dhe praktikat e turizmit në nivel global.

Struktura e UNWTO
Struktura e UNWTO përfshin Asamblenë e Përgjithshme, Këshillin Ekzekutiv, Komitetet e specializuara dhe Sekretariatin e ngarkuar me zbatimin e programit të punës së organizatës dhe përmbushjen e nevojave të ndryshme të anëtarëve. Gjuhët zyrtare të UNWTO janë anglisht, arabisht, frëngjisht, rusisht dhe spanjisht.

UNWTO ka selinë e saj të vendosur në Madrid dhe promovon arsimin dhe trajnimin e turizmit, ofron njohuri për tregun dhe rrit politikat konkurruese dhe të qëndrueshme të turizmit. Gjithashtu bashkëpunon me palët e tjera për të siguruar që turizmi është një instrument vendimtar dhe efektiv për zhvillim, duke ofruar njohuri teknike dhe ndihmë për një numër projektesh që po zhvillohen në vende të ndryshme në mbarë botën.

Roli në Turizëm
UNWTO luan një rol të madh si një forum global për çështjet e politikave dhe burim i besueshëm dhe praktik i njohurive të turizmit në mbarë botën. Në këtë drejtim, ajo lehtëson zbatimin e Kodit Global të Etikës për Turizmin. Kjo është kryesisht me qëllim të nxjerrjes sa më të mirë nga kontributi që del nga turizmi në zhvillimin social dhe ekonomik dhe reduktimin e efekteve negative afatgjata që do të lindin. Organizata është e përfshirë mirë në promovimin e turizmit si një aspekt i rëndësishëm në arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara. Këto synime janë të orientuara drejt zhdukjes së varfërisë dhe promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe paqes në botë.

Me numrin e destinacioneve turistike në të gjithë botën duke hapur dhe duke bërë më shumë investime drejt këtij sektori, ajo e ka bërë atë një shtytës kryesor të përparimit social dhe ekonomik nëpërmjet krijimit të vendeve të punës dhe ndërmarrjeve, të ardhurave nga eksporti dhe zhvillimit të infrastrukturës. Në dekadën e fundit, UNWTO ka vendosur që turizmi ka përjetuar zgjerimin dhe diversifikimin e vazhdueshëm për t’u bërë një nga sektorët më të mëdhenj dhe ekonomikë në botë që shfaqin rritje të shpejtë. Shumë destinacione të reja kanë dalë për të përmirësuar preferencat tradicionale të Evropës, Amerikës së Veriut dhe Afrikës./Kumti.com

Artikulli paraprakKush janë populli Cirkanë?
Artikulli vijuesHezbollahu – Një organizatë paramilitare globale